• product-bg
  • product-bg

Roller Conveyor Shot тэсэлгээний машин

  • Roller conveyor shot blast machines

    Ролик дамжуулагч буудлага хийх тэсэлгээний машинууд

    Буулгах ажлыг шууд өөр саванд эсвэл тээврийн туузан дээр хийж болно.Ролик дамжуулагч буудлага хийх тэсэлгээний машинуудпрофайл, даавуу, хийцийг цайруулах, шавхахад ашигладаг. Хөндлөн дамжуулагчийг ашиглан галзуу дамжуулагч системийг тэсэлгээний ажил, хадгалалт, хөрөөдөх, өрөмдлөг хийх гэх мэт процессын үе шаттай холбож болно.