• product-bg
  • product-bg

Бага нүүрстөрөгчийн ган буудлага

  • Low Carbon Steel Shot

    Нүүрстөрөгч багатай ган буудлага

    ТААбага нүүрстөрөгчийн байнит ган буудсанбас дууддагLCB ган буудлага.
    Металл зүлгүүрийн салбарт тэргүүлэгч үйлдвэрлэгчийн хувьд TAA Metal нь сүүлийн жилүүдэд бүтээгдэхүүний чанарыг сайжруулж, шинэ бүтээгдэхүүн бий болгосоор байна.ТААLCB rnixed зүлгүүрАрван жилийн турш үргэлжилсэн судалгаа, боловсруулалтын үр дүнд өндөр хүчин чадалтай бүтээгдэхүүн бөгөөд энэ нь TAA петент технологи болон өмчийн технологийн төгс хослол бөгөөд AS хүссэн шидэлтийн тэсэлгээний хэрэгсэл болох TAA юм.LCB холимог зүлгүүртэсэлгээний болон элс тэсэлгээтэй холбоотой талбайнуудад хэрэглэнэ.Jt-ийн гайхалтай гүйцэтгэл нь хэрэглэгчдэд буудлагын зардлын 50 хувийг хэмнэхэд тусална.